SLOVENSKA IMENA - IMENA V SLOVENIJI - KRSTNA IMENA - IZVIR IN POMEN IMEN

 

 

To je del seznama skoraj 13.000 imen, ki so podrobno razložena in opisana v leksikonu Simona Lenarčiča Vse o imenih v Sloveniji (2012, založba Modrijan).

 

 

Poleg oznake spola je naveden začetek opisa, ki pove, ali gre za samostojno ime, za obliko drugega imena, za domače (slovensko) ime ali za tuje ime. Za nadaljevanje opisa pa je treba pogledati v knjigo Vse o imenih v Sloveniji.

 

 

 

 ABCČ ćD đEFGHIJKLMNO

                              P qRSŠTUV wxyZŽ

 

 

      ime Jaafar musl/tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jaan est ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jablan srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jacint drug (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jacinta
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jack ang ...  fra ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

   ime Jada ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jade ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jadra kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jadran
Slovensko in južnoslovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jadrana
Ime kot  ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Jadranka
Slovensko in južnoslovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jadranko
Zlasti južnoslovanska klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jadro kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jadviga
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jadwiga polj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jaga
Južnoslovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jagica
Zlasti južnoslovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jagienka polj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jaglika srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jagna
Poljska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jago
a) Južnoslovanska krajša/klicna oblika ... b) Podomačena oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jagoda
Slovensko in slovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jagodinka srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jagoš srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jahija musl ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jahja musl & alb ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Jak
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jaka
Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jakec
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jakej
Koroška klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Jakob
Svetopisemsko svetniško ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jakoba drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jakobeja
Možna ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jakobina
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jakobinka drug (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jakon ljud (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jakop drug (nekd) & drug/neus ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

   ime Jakovica srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jakša srh ...  ljud (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jakše ljud (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jakub musl & polj & češ & Jakup musl & alb ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jal kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jalan drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jalen
Izhaja iz slovenskega ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jamal musl/tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime James ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jamil musl/tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jan
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jana
a) Ime, ki se je pri nas kot ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Janca drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Janč
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Janik
Podomačena oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Janika
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Janin(1)
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Janislav
Slovansko in slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Janislava
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Janita
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Janja
a) Južnoslovanska oblika ... b) Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Janje srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Janjica
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Janjka drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Janka
a) Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jankica kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Janko
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jann nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Janne šve ... fin ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jannet & Jannett & Jannette tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jannick nem & Jannik nem & dan ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Janvit
Ime, sestavljeno iz ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jany tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Janž
Stara, v zgodnjem novem veku ... najbolj uveljavljena oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Janža(1)
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Janža(2) drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Janže
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Janžej
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Janžek kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Janžika drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Janžinka drug (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Janžka
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jap drug (ljud) & friz ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Japa & Jape ljud (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Japec kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jaqueline tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Jara
a) Slovenska in slovanska krajša/klicna oblika ... b) Podomačena oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jare drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jarenina
Slovensko ime, ki ga je konec 19. stoletja ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Jaroslava
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jaroš
Češka krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jaruška češ ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jasa srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jascha nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jasen srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jasenka
a) Južnoslovansko ime ... b) Češka klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jasenko srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jasko srh & musl ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jasmin(1)
Moški ustreznik ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jasmin(2) drug/tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jasmina
Izhaja iz imena ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jasmine(1) ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jasmine(2) srh & musl ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jasminka
Zlasti južnoslovanska klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jasminko srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jasmir & Jasmira musl‑n ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jasna
Slovensko in slovansko (zlasti južnoslovansko) ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jasni drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jasnica kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jaš
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jaša(1)
Ruska in srbska klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jaša(2)
Moško ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

   ime Javier špa ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Javor
Slovensko in slovansko (zlasti južnoslovansko), ... pa tudi madžarsko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Javorka
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jay ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

   ime Jedinko srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jedrt
Svetniško ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jedrta
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jedrzej polj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jeffrey ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jefto srb ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jegor rus ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jehart ljud (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jeka srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Jelena
a) Južnoslovanska in podomačena ruska oblika ... b) Staro slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jelenca & Jelenica kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jelenka
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jelenko
Zlasti južnoslovanska klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jeler ljud (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Jelica
a) Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jelika drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jelina srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jelisava
Srbsko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jelisaveta srb ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jelisavica & Jelisavka srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jelisija srb ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jelislav
Moška oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jelislava
Slovenska in hrvaška oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jeljena srh ... drug/tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jelka
a) Slovensko in južnoslovansko ime ... b) Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jelkica kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Jera
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jerca
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jerčika drug (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jerčka
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jere srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jeremi drug/tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jeremija(1)
Svetopisemsko svetniško ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jeremija(2) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jeremy ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jérémy fra ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jerena
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jerenca & Jerenka kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jerica
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

   ime Jerzy polj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jese
Svetopisemsko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jesej
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jesenija
Podomačena oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jesenja
a) Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jesenka
Slovensko in južnoslovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jesenko
Moški ustreznik ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jesica tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jesika
... podomačena oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jesse ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jessica ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

   ime Jevta & Jevto srb ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jezdimir & Jezdimirka srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jezerka
Slovensko in južnoslovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jezerna
Slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

   ime Jim & Jimi & Jimmy & Jimy ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jindrich češ ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jiri češ ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jirina češ ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jirka češ ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jiržinka drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jitka
Češka oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jo ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Joachim nem & polj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Joahim
Svetniško ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Joakim srh & rus ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Joakin drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Joan katal ...  drug (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Joana drug & katal ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Joanna & Joanne ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Joao port ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Job
Svetopisemsko svetniško ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

   ime Joc drug (ljud) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Joca
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Joce mak ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Joco
Južnoslovanska klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jodok drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Joe ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Joel(1)
Svetopisemsko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Joel(2) tuj [iz imena ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Joerg nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Joey ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Johan
a) Ljudska oblika ...  Danes gre pri nas tudi za: b) švedsko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Johana
Nekoč zlasti na Kranjskem najbolj navadna ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Johanca kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Johanez drug (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Joja(1)
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Joja(2) srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jok ljud (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Joka srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Jolanda
Ime nejasnega izvira in prapomena ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jolando [iz imena ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jolánka madž ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jolanka
Prekmurska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jolanta polj & češ & slvš ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jole srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jolenta polj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Joli drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jolica
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jolita drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jolka
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Jon
a) Krajša/klicna oblika ... b) Skandinavsko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jona(1)
Svetopisemsko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jona(2)
a) Ženska oblika ... b) Svetopisemsko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jonas šve & dan & nor & fra & nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jonata [iz imena ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jonatan
Svetopisemsko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jonathan ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jonaž drug (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Joni(1)
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Joni(2)
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

   ime Jorgo srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jorgovan & Jorgovanka srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jos
a) Krajša/klicna oblika ... b) Ena od nemških oblik ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jose špa ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Josef & Josefa nem & češ ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Josefina & Josefine nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Jože
Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jožef
Svetopisemsko svetniško ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jožefa
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jožefin drug/tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jožefina
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jožej
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jožek
Zlasti vzhodnoslovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

   ime Jožep drug (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Joži(1)
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Joži(2)
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jožica
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jožika drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

   ime Juanita špa ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Juca srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Judit madž & drug/tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Judita
Svetopisemsko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Juergen nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Junona
Izhaja iz enakega imena rimske ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

   ime Junuz musl ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jur
Ljudska oblika imena ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jura
Zlasti štajerska (drugače pa tudi hrvaška) oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jurač ljud (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Juraj hrv & slvš ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jurca ljud (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jurče
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jurček
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Jure
Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jurej drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Juš
Ljudska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Juša
Ljudska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Juška
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jušt
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Juštin
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Juština
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Juta
Podomačena oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jutka
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Jutra
Slovensko in južnoslovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Jutta nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Juvan drug (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Juž ljud (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Južek ljud (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 
 

 ABCČ ćD đEFGHIJKLMNO

                              P qRSŠTUV wxyZŽ

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.