SLOVENSKA IMENA - IMENA V SLOVENIJI - KRSTNA IMENA - IZVIR IN POMEN IMEN

 

 

To je del seznama skoraj 13.000 imen, ki so podrobno razložena in opisana v leksikonu Simona Lenarčiča Vse o imenih v Sloveniji (2012, založba Modrijan).

 

 

Poleg oznake spola je naveden začetek opisa, ki pove, ali gre za samostojno ime, za obliko drugega imena, za domače (slovensko) ime ali za tuje ime. Za nadaljevanje opisa pa je treba pogledati v knjigo Vse o imenih v Sloveniji.

 

 

 

 

 ABCČ ćD đEFGHIJKLMNO

                              P qRSŠTUV wxyZŽ

 

 

   ime Babetka drug (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

   ime Baldo kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Baldomir
Izhaja iz zahodnofrankovskega ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Baldomira
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Baldvin
Izhaja iz staronemškega ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Balentin drug (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

...

 

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

   ime Banej ljud (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Baptista ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bara
Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Barba
Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Barbara
Svetniško ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Barčka
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bare(1) srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bare(2) hrv ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bari kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Barica
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Barika
Zlasti štajerska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bariša hrv ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Barka
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Barko
Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Barnaba(1)
Svetopisemsko svetniško ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Barnaba(2) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Baro srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bart drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bartol kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Bea
Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Beat
Izhaja iz latinskega ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Beata
Izhaja iz enakega latinskega ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Beate nem & dan ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Beatrica
Starejša oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Beatrice ita & ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Beatricia tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Beatriče drug/tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Beatrika
Izhaja iz latinskega ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Beatris drug/tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Beatrisa
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

   ime Bećo musl ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bedenik & Bedenk ljud (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bedri & Bedrije alb ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bedrija(1) & Bedrija(2) musl ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

   ime Behija musl ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Behka musl ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Beja
Podomačena oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bejza musl ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bejzada musl ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Bela(2)
a) Slovensko in slovansko ime ... b) Podomačena oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Béla madž ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Belan drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Belana drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Belcijan ljud (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Belinda
Angleško ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Belizar ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Belko
Slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bella tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

   ime Bendel drug (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bene madž ...  ljud (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Benedek madž ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Benedeta drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Benedict ang & nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Benedikt
Svetniško ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Benedikta
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Benedikto drug/tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Benedina drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Beni
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Beniamin polj & Beniamino ita ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Benica
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Benis & Benisa musl‑n ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Benita
Španska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Benjamina
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Benka
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Benko
a) Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Benno nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Beno
a) Krajša/klicna oblika ... b) Podomačena oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Benon
Učena oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Beqir alb ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Berat alb ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Berenika
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bergit & Bergita tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Berica
Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Berislav
Južnoslovansko in slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Berislava
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Berka
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Berko
Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bern
Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Berna
Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bernad
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bernada
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bernadet drug/tuj & Bernadett madž ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bernadetta ita & Bernadette fra ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bernadica & Bernadika kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bernadka
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bernard
Svetniško ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bernarda
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bernardeta drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bernardette tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bernardica
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

   ime Bernhard nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bernhilda [iz nemškega ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Berni(1)
Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Berni(2) kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bernie ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Berno kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bero drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bert
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Berta
Izhaja iz enakega nemškega ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Bertej
Koroška klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bertek drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Berthold nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Berti
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bertica
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bertina drug (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bertka drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bertl ljud/neus & nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Biljana
Južnoslovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Biljanka srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Bilka
a) Slovensko ime ... b) Krajša/klicna oblika ...  Toda Bilka je pri nas tudi muslimansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bill ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Billie  ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Billy(1) ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Billy(2) ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bina
Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Binca
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Binč
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Binčica & Binčka kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bine
Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Bisera
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Biserka
Slovensko in južnoslovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Biserko
Moška oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Biserna
Slovensko in južnoslovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Biska srh & musl ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bistra
Slovensko in južnoslovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bitja
Svetopisemsko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bjan
Krajša oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bjanka
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Blaga
Slovensko in južnoslovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Blagajana
Izhaja iz imena ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Blage srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Blagica
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

   ime Blagojče & Blagojčo mak ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Blagoje srh & mak ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Blagomir
Slovansko, v tej obliki zlasti južnoslovansko in slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Blagomirka kr/klic & drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Blagorodna srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Blagorotka srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

   ime Blagun & Blaguna & Blagunja srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Blaguša
Slovensko in slovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Blanca špa ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Blanči kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Blanka
Ime, ki se je po Evropi razširilo ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Blankica kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Blaška & Blaško srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Blaž
Svetniško ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Bogomila
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bogomir
Slovansko, v tej obliki zlasti slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bogomira
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bogosav srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bogoslav
Slovansko in slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bogoslava
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bogumil
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bogumila
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bogumir drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bohumil češ ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Boja
Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Bojan
Slovansko in slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bojana
Slovansko in slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bojanca
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bojanka
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bojc
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bojca
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

   ime Bojkan srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bojkica kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bojko
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bojmir
Slovansko in slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bojmira
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bojo drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Boldižar drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Boleslava
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Boleslaw polj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bolfenk
Svetniško ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

      ime Bolfina [iz imena ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Boljeslav drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

   ime Boljko kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bolko kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bolt & Bolta ljud (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Boltažar drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bolte
Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Boltej
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Boltežar
Ime enega od sv. Treh kraljev ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bolti kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Boltižar drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bompert ljud (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bona
a) Ime, ki izhaja iz latinščine ... b) Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bonač ljud (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Bono
a) Ime, ki izhaja iz latinščine ... b) Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bony tuj/neus ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bor
a) Slovensko (in zelo redko južnoslovansko) ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bora(1)
a) Zlasti južnoslovanska krajša/klicna oblika ... b) Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bora(2) srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Boran srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Borbála & Borbala madž ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Borče mak ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Borči kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Borčo mak ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bore srh & mak & bolg ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Borena drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Borgija
Izhaja iz po slovenski izgovorjavi podomačenega ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bori
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Borian & Boriana tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Borja(1)
Ruska klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Borja(2)
a) Moško ime ... b) Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Borjan
Južnoslovansko (zlasti makedonsko) in slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Borjana
Ženski ustreznik ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Borjanka kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Borka
a) Zlasti južnoslovanska klicna oblika ... b) Slovensko in južnoslovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Borkica kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Borko
a) Zlasti južnoslovanska klicna oblika ... b) Slovensko in južnoslovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Borna hrv ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Boro
Zlasti južnoslovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Boromej
Možen moški ustreznik ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Boromeja
Izhaja iz priimka ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Borosav srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Boroslav drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Borut
Slovansko, danes skorajda samo slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Boruta
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bosa
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Bosiljka
Južnoslovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bosiljko srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bosilka drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Boška srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Boško srh & mak ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bošt & Bošte ljud (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Boštej
Koroška krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Boštijan & Boštijana drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Boštjan
Svetniško ime ( God) ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Božidar
Slovansko in slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Božidara
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Božidarja drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Božidarka
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Božijana drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Božimir
Slovansko in slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Božin
Južnoslovansko in slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Božina srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Božinka srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Božislav
Slovansko in slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Božislava
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Božko
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Božo
Slovensko in južnoslovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Božoslav drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Braca srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Braco
Južnoslovanska klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bračo srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Brahim alb & Braho musl ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Braim alb ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Brajan drug/tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Brajda ljud (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Brajen drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bram kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Brana
Zlasti južnoslovansko (srbsko) ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Branca drug ... ita ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Branco ita ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Branč
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Branivoj
Južnoslovansko in slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Branivoje srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Branka
Zlasti slovensko in južnoslovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Brankec kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Brankica
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Branko
Zlasti slovensko in južnoslovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Brano
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Braslav
Južnoslovansko (zlasti hrvaško) in staro slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bratimir
Južnoslovansko in slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bratimira
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Bratoljuba
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bratomil
Južnoslovansko in slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bratomila
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Brayan ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Breda
Izhaja iz enakega imena junakinje ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bredica
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bredka drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Brest
Slovensko in slovansko ... ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Breza
Možno slovensko ime, ki ga poznajo vsaj še ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Brian & Briana & Brianna ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bric
Svetniško ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Brice fra & ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bricij drug (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Brigida ita & Brigit irs ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Brigita
Svetniško ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Brigite drug/tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Brigitica kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Brigitka kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Brigitta ita & nem & Brigitte fra & nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Brijan drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Brikcij drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Brin
Slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Brina
a) Slovensko ime ... b) Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Brinja
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Brita
Podomačena oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Britta šve & dan & nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Brižida drug/tuj & srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Brižita drug/tuj & srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Brižitka kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Brnad ljud (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bron
Slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Brona
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bronca drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Broni
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bronija drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bronimir [iz imena ... polj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bronislav
Moški ustreznik ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Brstin
Slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

   ime Brun drug (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Bruna
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Brunči kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bruneta drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Brunhilda
Podomačena oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Brunon
Učena oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Brunoslav
Južnoslovansko in slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Brunoslava
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Brus [iz angleškega ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bryn tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bryan ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bude kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Budigoj
Staro južnoslovansko, zlasti pa slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Budimir
Slovansko (zlasti srbsko in hrvaško) in slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Budimirka kr/klic & drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Budimka & Budimko srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Budin
Staro južnoslovansko in slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Budinka srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Budislav
Slovansko in slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Budo kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bujar & Bujare alb ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Bukurije alb ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Burbuće alb/srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

 

 ABCČ ćD đEFGHIJKLMNO

                              P qRSŠTUV wxyZŽ

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.