SLOVENSKA IMENA - IMENA V SLOVENIJI - KRSTNA IMENA - IZVIR IN POMEN IMEN

 

 

To je del seznama skoraj 13.000 imen, ki so podrobno razložena in opisana v leksikonu Simona Lenarčiča Vse o imenih v Sloveniji (2012, založba Modrijan).

 

 

Poleg oznake spola je naveden začetek opisa, ki pove, ali gre za samostojno ime, za obliko drugega imena, za domače (slovensko) ime ali za tuje ime. Za nadaljevanje opisa pa je treba pogledati v knjigo Vse o imenih v Sloveniji.

 

 

 

ABCČ ćD đEFGHIJKLMNOP qRSŠTUV wxyZŽ


ime Kada musl ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kadija musl ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kadir musl & alb & Kadira musl & Kadire musl & alb ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kado musl ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kadri alb ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kadrija musl & Kadrije alb ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kadro musl ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kai tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kaia tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kaisha ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kait tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kaj
Ime, ki se je ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kaja(1)
a) Krajša/klicna oblika ... b) Skandinavska klicna oblika ... c) Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kaja(2) srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kajetan
Svetniško ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kajetana
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kajn ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kajo
a) Krajša/klicna oblika ... b) Klicna oblika ... c) Južnoslovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kajt
Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kajta
Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kajtan drug/neus ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kajtimir
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kajtimira
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kal
Ime, ki se je ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kala
Izhaja iz ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kaleb ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kali indij ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kalin
Moška oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kalina
Slovensko in slovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kalinka rus ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kaliopa ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kalist
Izhaja iz ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kalista
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kalman
Madžarsko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kaltrina alb ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kalvin
Podomačena oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kamal musl/tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kamala indij ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kamelija
Izhaja iz ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


...OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.
ime Karmela
Ime, ki je ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Karmelija drug (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Karmelina
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Karmelita
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Karmelo drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Karmen
Podomačena oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Karmena
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Karmenka
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Karmeno [iz ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Karmi
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Karmica
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Karmina
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Karol(1)
Stara učena oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Karol(2) drug/tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Karola
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Karolin madž & nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Karolina
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Karolinca kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Karoline nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Karolinka kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Karolj
Podomačena (prekmurska in južnoslovanska) oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Károly madž ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Karpo
Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kasandra
Podomačena oblika imena grške ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kasijan
Izhaja iz ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kasijana
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kasilda
Podomačena oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kasim & Kasima musl ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kasimir nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kasiopeja
Podomačena oblika imena grške ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kaspar nem & Kasper nem & polj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kassandra nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kastrijot & Kastriot alb ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kašper drug (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kata
Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Katalena
Stara ljudska (prekmurska in južnoslovanska) oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Katalenka kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Katalin madž ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Katalina drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Katarina
Svetniško ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Katarinca
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Katarinica & Katarinka drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Katarzyna polj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kate ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Katerina
Stara učena, sicer pa ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kateryna ukr/tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Katharina nem & niz ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kathleen ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kathrin nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kati
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Katia ita & fra ... nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


...OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.
ime Kim(1)
Angleško ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kim(2)
Ime, ki se je ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kima musl ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kimberly ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kimet alb ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kimeta musl & Kimete alb ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kimi(1)
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kimi(2)
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kimmi & Kimmy & Kimy(1) tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kimy(2) tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kinga madž & polj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kir
Izhaja iz ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kira(1)
a) Zlasti ruska ... b) Podomačena oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kira(2) srb ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kirčo mak ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kire mak ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kiril mak & Kirilo srb ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kirk ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kiro mak ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kiti
Podomačena oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kitti madž & dan & Kitty ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kity tuj/neus ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kjar
Moška oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kjara
Ime, ki ima ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kjaran
Podomačena oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klar
Moški ustreznik ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klara
Svetniško ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klára madž ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klarica
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klarisa
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klarissa nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klaruša kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klas
Slovensko in južnoslovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klasja
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klaudia nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klaudij drug/neus ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klaudija srh & drug/neus ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klaudije srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klaudijo & Klaudio srh & drug/neus ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klaudja & Klaudjo drug/neus ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klaus nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klavd drug (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klavdi drug (nekd) & drug/neus ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klavdia drug/tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klavdij
Izhaja iz starorimskega rodbinskega ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klavdija
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klavdijo
Zlasti primorska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klavdina
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klavdio drug/tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klavdja drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klavdjo drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klavž ljud (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klea
Podomačena oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klei & Kleia tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klej
Ime, ki se je ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kleja
Povsem podomačena oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klelija
Izhaja iz ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klelja
Primorska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klemen
Svetniško im ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Klemena [iz ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


...OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.
ime Kozmaž drug (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kozmijan drug (ljud) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kras
Slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Krasa
Slovensko in slovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Krasan
Staro slovensko in slovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Krasen
Staro slovensko in slovansko ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Krasimir & Krasimirka mak & srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Krasna
Slovensko in južnoslovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Krasnaja rus ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Krescencija
Izhaja iz ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kresna
Slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kresnica
Slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Krešimir srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Krešo srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Krimhilda
Podomačena oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kris(1)
Angloameriška različica ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kris(2) ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Krispin
Oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Krist kr/klic ... alb ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Krista(1)
Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Krista(2) srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kristan
Stara oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kriste mak ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kristel ljud/neus ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kristelj
Ljudska klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kristi(1)
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kristi(2) drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kristian tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kristiane tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kristica drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kristijan
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kristijana
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kristika kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kristin(1) [iz ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kristin(2) norv & šve & nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kristina
Izhaja iz ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kristinca
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kristine nem & dan ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kristinka
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kristja
Oblika imena ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kristjan
Izhaja iz ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


...OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.ime Kvirin
Izhaja iz ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kvirina
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kvirinij drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kyara ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ime Kyra ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013


ABCČ ćD đEFGHIJKLMNOP qRSŠTUV wxyZŽ

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.