SLOVENSKA IMENA - IMENA V SLOVENIJI - KRSTNA IMENA - IZVIR IN POMEN IMEN

 

 

To je del seznama skoraj 13.000 imen, ki so podrobno razložena in opisana v leksikonu Simona Lenarčiča Vse o imenih v Sloveniji (2012, založba Modrijan).

 

 

Poleg oznake spola je naveden začetek opisa, ki pove, ali gre za samostojno ime, za obliko drugega imena, za domače (slovensko) ime ali za tuje ime. Za nadaljevanje opisa pa je treba pogledati v knjigo Vse o imenih v Sloveniji.

 

 

 

 ABCČ ćD đEFGHIJKLMNO

                              P qRSŠTUV wxyZŽ

 

 

   ime Cäcilie nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Caharija drug (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cal ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!


© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

ime Cecilija
Svetniško ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cela kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Celest
Izhaja iz latinskega ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Celestina
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Celestino ita ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Celesto ita ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Celija
Izhaja iz latinskega ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Celina
a) Ime, ki izhaja iz latinskega ... b) Krajša oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Celine fra ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Cena(1)
Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cena(2) drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Cene
Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cenek drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Cenka
Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cenko drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Cezar
Izhaja iz starorimskega rodbinskega ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cezare drug/tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Chantal fra ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

   ime Christoffer šve & dan & Christoph nem & Christopher ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Christos grš ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Christy ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Ciara irs & ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Ciaran irs/tuj & ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Cica
a) Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Cicilija
Oblika imena ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Ciklama
Izhaja iz imena ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Cila
Krajša/klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cilica drug (nekd) ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Cintija
Podomačena oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

   ime Cinzia ita ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Ciprijan
Izhaja iz latinskega ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Ciril
Svetniško ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Cirila
Ženska oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cirilček kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cirilika drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Cirilka
Klicna oblika ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Ciro ita & špa ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

Cita
a) Ime, ki izhaja iz italijanskega ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Citka kr/klic ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Claire fra & Clara ita & nem & ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

   ime Clea tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Clelia ita ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Clemens nem ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Clementina nem & ita ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

   ime Clementine nem & ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cleo tuj ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

   ime Cornelis niz ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Corrado ita ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cris ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Criss ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cristian romun & špa ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cristin ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cristina ita & špa & romun ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cristine ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cristofer ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cristopher ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

ime Cvetin
Južnoslovansko in slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Cvetina
Južnoslovansko in slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cvetislava drug ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

ime Cvetka
Slovensko in južnoslovansko (ekavsko) ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Cvetko
Slovensko in južnoslovansko (ekavsko) ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Cvetlana
Ime, ki je nastalo iz imena  ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Cvetna
Slovensko in južnoslovansko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

 

ime Cveto
Ime kot ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cvetogoj [iz sestavin ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cvetomir [iz sestavin ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

ime Cvetoslav
Slovansko, v tej obliki zlasti južnoslovansko (ekavsko) in slovensko ime ... Vse o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.

 

...

 

   ime Cvijanka srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cvijeta srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cvijetana srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cvijetin srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cvijetko srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cvijo srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cvita srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cvitan srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cvitko srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cvjeta srh ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

...

 

   ime Cynthia ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

   ime Cyntia ang ... Več o imenu boste našli v knjigi Vse o imenih v Sloveniji!
© Simon Lenarčič, 2013

 

 

 ABCČ ćD đEFGHIJKLMNO

                              P qRSŠTUV wxyZŽ

 

OPOZORILO

 

Ne verjemite razlagam pomena imen na internetu!

 

Zelo žalostna resnica o spletnih straneh, ki razlagajo imena je, da na vsem spletu ni praktično nobene, ki bi jo bilo mogoče brez velike previdnosti uporabiti kot vir za ugotavljanje pomena imen (vsaj dve tretjini pa sta takšnih, da jih ni vredno niti odpreti!). To pravzaprav ni nič presenetljivega, saj ni mogoče pričakovati, da bodo na spletu brezplačno na voljo zanesljivi viri o imenih, če pa niso zanesljive niti (vse) knjige, ki jih je treba pošteno plačati.

 

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji je opisanih kar nekaj napačnih, včasih že kar srhljivih ali pa smešnih razlag, ki na raznih spletnih straneh, tudi Wikipedijinih(!), prežijo na iskalce zastonjskih podatkov.

 

V knjigah o imenih je hudih napak neprimerno manj, na večino tistih, ki so, pa bralce prav tako opozarja leksikon Vse o imenih v Sloveniji.