DOMOV
DOMOV

 

 

Lično in uporabno darilo

za mamice in očije,

trajen spomin za otroke

Na voljo v dveh izvedbah: za fantke in za punčke

Knjižica o imenih, ki jih vsako leto dobi

polovica slovenskih novorojencev

Knjižica Simona Lenarčiča Priljubljena imena: predstavitev
© Simon Lenarčič, 2013-2016

V knjižici Priljubljena imena so na kratko opisana tudi številna druga imena, od tradicionalnih, a zdaj manj priljubljenih svetniških, kakršni sta Janez in Uršula, do najnovejših, kakršni sta Lar in Taj.

V knjižici Priljubljena imena so temeljito opisana imena:

 

- ki jih je v zadnjih letih izbralo po okoli 100, 200, 300 ali celo več slovenskih staršev na leto;
- ki imajo pomen (tudi) v slovenščini in jih je v vsaj enem od zadnjih let izbralo od 50 do blizu 100 slovenskih staršev.

 

Ta imena – 38 moških, 37 ženskih – dobi pri nas vsako leto okoli 10.000 novorojenih otrok, kar je skoraj polovica vseh. S pomočjo te knjižice bodo torej pravo ime za svojega novorojenca ali novorojenko in vse bistvene podatke o njem našli vsaki drugi starši.

Pri nas še nikoli toliko razloženih imen!

 

Če iščete ime za svojega novorojenega otroka ali če želite vedeti za pomen imen, ki so v rabi med Slovenci, potem kupite leksikon Simona Lenarčiča Imam ime!

V njem je več kot 7000 gesel, 8000 opisov, 20000 imen – med njimi tudi najbolj redka in najnovejša imena! Izšel je leta 2015.

Še nikoli toliko povezav med imeni in svetniki!

 

Najpopolnejši in najzanesljivejši seznam možnih godovnih zavetnikov doslej: v priročniku Simona Lenarčiča Kdaj imam god?!  Izšel je leta 2013 pri založbi Ognjišče.

Še nikoli toliko podatkov o imenih!

 

Če bi radi vedeli vse o svojem ali kakem drugem imenu, potem kupite leksikon Simona Lenarčiča

Vse o imenih v Sloveniji!

To je leksikon za vsakogar izmed nas, saj je v njem je razloženih in opisanih več kot 12.800 imen, ki so (ali so bila) v rabi v Sloveniji. Izšel je leta 2012 pri založbi Modrijan.

V leksikonu Vse o imenih v Sloveniji boste poleg razlag pomena imen in podatkov o njihovi pogostnosti našli še nešteto zanimivosti, na primer:

- vse o tem, kako je ime dobila prva slovenska Ajda!

- odgovor na vprašanje, katero nomadsko ime se je v srednjem veku iz celinske Evrope preselilo v Anglijo, od tam v naslednjih stoletjih v Ameriko, nato pa v 20. in 21. stoletju z Otoka in iz Novega sveta v dotlej še nedotaknjeno srednjo Evropo

- odgovor na vprašanje, kje v Evropi so 'Ane' moškega spola!

- odgovor na vprašanje, kako je ime sestri prvega slovenskega Bora!

- podatek, da se je ime Borut daleč najbolj uveljavilo prav med Slovenci, in tudi pojasnilo, zakaj je do tega prišlo!

- vse o tem, kako so pri nas Črtomirom za godovnega zavetnika določili neobstoječega svetnika!

- odgovor na vprašanje, katero južnoslovansko ime je v času, ko je pri nas prišlo povsem iz mode, postalo dokaj priljubljeno na drugi strani oceana!

- odgovor na vprašanje, kdo je imel poleg svetopisemskega Danijela daleč največji vpliv na dajanje tega imena in njegovih različic pri nas!

- odgovor na vprašanje, pri čigavih nogah sedi v nebesih svetopisemska Eva!

- odgovor na vprašanje, kdaj so se slovenski šolarji prvič seznanili s posvetno rabo imena Eva!

- vse o tem, kaj je o svojem krstnem imenu menil pisatelj Fran Milčinski!

- vse o tem, kako malo je manjkalo, da bi Kranjci ostali brez najbolj svojega imena!

- odgovor na vprašanje, katero ime izhaja iz filma, ki si ga je leta 1975 v Sovjetski zvezi menda ogledalo kar 91 milijonov ljudi!

- vse o tem, kako so hollywoodski mogotci zapečatili usodo angleškega moškega imena Kim!

- odgovor na vprašanje, v kateri deželi je bilo ime Marija na začetku 21. stoletja vsako leto po pogostnosti kar dvakrat prvo!

- vse o tem, kakšno vlogo je imelo ime Matic nekoč in kakšno ima danes!

- vse o tem, zakaj sta se glasbenik Vlado Kreslin in njegova žena Eva odločila za ime Naj in kaj sta kasneje še izvedela o njem!

- odgovor na vprašanje, katero ime je bilo prej, Nejc ali Nejček!

- odgovor na vprašanje, kdo je bil "boter" nekaterim izmed prvih slovenskih Nikov!

- vse o tem, kdo ali kaj je bila prva slovenska Pika in zakaj je dobila tako ime!

- odgovor na vprašanje, pri katerem imenu se je med znanimi slovenskimi osebnostmi bržkone največkrat uresničil latinski rek nomen est omen, 'ime je znamenje'!

- odgovor na vprašanje, zakaj ime Zala na Hrvaškem ni v (uradni) rabi!

- ime osupljivo lepe bizantinske cesarice, ki je bila sovladarica najprej z dvema možema zapovrstjo, nato nekaj mesecev s posvojencem, nato še krajši čas s sestro, na koncu pa s tretjim možem!